Inschrijven als deelnemer Oldtimerfestival

Hoe verloopt het registreren?

Dit jaar hebben wij voor de afhandeling van de registratie wederom gekozen voor een inschrijving via internet.

Nadat een deelnemer zich via de internetsite www.meddo.info heeft aangemeldt ontvangt hij direct op het opgegeven e-mailadres een bevestiging met een ticket voorzien van een barcode. Dit ticket moet worden uitgeprint of zichtbaar zijn op uw telefoon en te zijner tijd worden meegebracht naar het Oldtimerfestival Meddo. Het inschrijfnummer dat op de bevestiging staat, is het definitieve inschrijfnummer. Het is de bedoeling dat deelnemers zich persoonlijk melden met hun oldtimer. Pas dan wordt de deelnemer persoonlijk een polsbandje omgedaan dat toegang geeft tot het Oldtimerfestival Meddo 2019. Per deelnemend voertuig worden maximaal 2 polsbandjes verstrekt. Indien een partner, een verwant of een andere bekende van de deelnemer in aanmerking wil komen voor een polsbandje, dan moet hij of zij zich apart inschrijven.

Wij vragen begrip voor dit besluit en doen beleefd een beroep voornamelijk op diegene die niet overweg kan met internet om niet af te haken maar zich te laten bijstaan door vrienden, buren of bekenden. Op 1 juni 2019 start de inschrijving. Deze sluit op 31 juli 2019.  Nog vragen? Stuur een e-mail aar aanmelden@meddo.info .

Naderhand kan de envelop met tegoedbonnen worden afgehaald. Ook hierbij geldt: tegoedbonnen voor maximaal 2 personen 2 dagen. Er zijn geen wijzigingen in het aantal of de aard van de verstrekking. Elke deelnemer ontvangt per voertuig één aandenken en per persoon een lunchpakket en een consumptie per dag.

Registratie kan vanaf 1 juni 2019 tot en met 31 juli 2019 zolang er nog plaats is. Na sluiting van de registratie zijn er géén mogelijkheden meer om u aan te melden. Ook niet via E-mail achteraf. Zorg er voor dat u op tijd bent.

Let op dat:

  • Het emailadres dat ingevuld wordt juist en volledig is. Zorg ervoor dat de “postbus niet vol zit” waardoor onze e-mailserver de mail met de bevestiging niet kan afleveren.
  • U aangeeft of u deelneemt aan de stampotmaaltijd op zaterdagavond.
  • Per registratie kunt u meerdere voertuigen opgeven. Het is niet de bedoeling per voertuig een registratie te starten.
  • U aangeeft of u een aandenken wilt ontvangen, dit jaar een jubileumboek 25 jaar SCA. We hebben één aandenken per deelnemer beschikbaar, niet voor de bijrijder. Ook al heeft zich meerder malen geregistreerd, u krijgt maximaal één aandenken.

Voortijdig vertrekken van deelnemers voornamelijk op zondagmiddag

De laatste jaren hebben wij in toenemende mate vragen gekregen van bezoekers die zagen dat oldtimers voortijdig het festivalterrein verlieten. Zij concludeerden daaruit dat het evenement op zijn einde liep en waren niet meer bereid om de gevraagde entree te betalen. Wij koesteren onze deelnemers en onze vrijwilligers, maar…… Onze bezoekers genereren echter het overgrote deel van de middelen die het Oldtimerfestival Meddo mogelijk maken. Wij kunnen ons een vermindering van deze inkomsten niet permitteren. Om ons festival ook aantrekkelijk te houden voor de bezoeker die later komt, verlangen wij van deelnemers dat zij tot aan het eind van het evenement blijven en niet bijvoorbeeld op zondagmiddag al om 15:00 uur vertrekken. Op dat moment passeren nog bezoekers de kassa. Voorgaande jaren hebben wij uitzonderingen op de regel gemaakt. Deelnemers die om welke reden dan ook eerder weg moesten, konden vooraf bij de inschrijfwagen een uitrijkaart aanvragen waarmee men het terrein kon verlaten. Het vertrek van deze deelnemers leverde op zijn beurt een weer discussies op tussen deelnemers en vrijwilligers die waken over de veiligheid op het terrein. Daarom is besloten dat er geen uitrijkaarten meer verstrekt worden. Inschrijving houdt in dat deelnemers zich bereid verklaren om tot het eind van het evenement te blijven.

Wij vragen begrip voor dit besluit en doen beleefd een beroep op allen om mee te werken.

Klik HIER voor de huisregels.

INSCHRIJVEN DEELNEMER

Wordt donateur en ontvang als eerste onze nieuwsbrief en nog veel meer…