Huisregels

Huisregels Oldtimerfestival Meddo

Geachte oldtimerliefhebber,

Het Oldtimerfestival Meddo is een evenement dat door liefhebbers voor liefhebbers wordt georganiseerd. Iets dat we ook in de komende jaren hopen te blijven doen. Daar hebben we echter Uw medewerking voor nodig. Daarom zijn we genoodzaakt enkele regels op te stellen, ons ook deels opgelegd door de overheid.

 • Het is niet mogelijk het terrein eerder te betreden dan op vrijdagmiddag 18 september va 14.00 uur. Om 21.00 uur sluit het terrein. U kunt dan niet eerder dan zaterdagmorgen om 7.00 uur weer op het terrein.
 • Let op uw kinderen en die van anderen om vernieling van o.a. de maïs te voorkomen. Ook wij als organisatie zullen hier op toezien. Wanneer wij vernielingen constateren wordt daarvan aangifte gedaan bij de politie en alle  schade zal op de daders worden verhaald.
 • Het is niet toegestaan gedurende het evenement op het terrein te rijden, anders dan voor deelname aan de toertocht op zaterdag. Dit geldt voor jong en oud. Uitgezonderd zijn door de organisatie aangewezen voertuigen en bestuurders.
 • Het is verboden vuur, in welke vorm dan ook, te maken! Deze zullen direct door leden van de organisatie worden gedoofd. Bij twijfel beslist de organisatie.
 • Het is verboden geluidsoverlast, o.a. door harde muziek en lawaaiige aggregaten, te veroorzaken. Er zijn alleen geluidsarme aggregaten toegestaan.
 • Maak gebruik van de door de organisatie beschikbaar gestelde lekmatjes. Schade door lekkage, hoe groot ook, is altijd voor verantwoording/rekening van de deelnemer.
 • Werp uw afval in de daarvoor bestemde afvalcontainers.
 • Machines en motoren mogen draaiend worden gedemonstreerd, mits onder kundig toezicht en afgeschermd.
 • De 5 meter brede strook rond- het terrein dient geheel vrij te blijven van auto’s, aanhangers, aggregaten, tenten en/of scheerlijnen e.d. Deze strook is alleen bedoeld voor de hulpdiensten en organisatie.
 • Minimum leeftijd voor deelnemende voertuigen, werktuigen e.d. aan het evenement is 25 jaar.
 • Alle voertuigen jonger dan 25 jaar dienen direct na het plaatsen van slaapgelegenheid verwijderd te worden van het showterrein en te worden geparkeerd op de daarvoor bestemde parkeerterreinen aan het begin van de Illegoorweg.
 • Het is niet toegestaan om stukken terrein af te zetten/te reserveren.
 • Aanwijzingen van politie, brandweer en/of leden/vrijwilligers van de organisatie dienen direct en stipt te worden opgevolgd!
 • Het is niet toegestaan het evenement op zondag voor 17.00 uur te verlaten. Het evenement duurt tot 17.00 uur. Dit wordt door ons gecontroleerd. Vroegtijdig vertrek is uitsluiting voor komende jaren.
 • In zaken waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Contactgroep Achterhoek O.O.

Er is gedurende de vrijdag en zaterdagnacht bewaking met honden op het terrein aanwezig. Een lijst met belangrijke telefoonnummers en adressen, o.a. apotheek, Huisartsenpost e.d. hangt op een aantal plaatsen op het terrein, o.a. de toiletwagens en in de tent.
Denkt u aan het ophalen van de bonnen op zaterdag-/zondagmorgen en de eventueel bestelde buffetbonnen voor zaterdagmiddag 16.00 uur bij de inschrijving.

Ondanks al deze regels wensen wij u een prettig weekeinde toe en hopen op een geslaagd evenement.